mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 21 październik 2020
Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego

Drive thru zamiast oczekiwania w kolejce - zmiany w procedurze

- W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi i Będzinie działają mobilne punkty pobrań. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem będą mogli wykonać wymaz w naszych szpitalach w systemie drive thru. Dzięki takiej formie badanie będzie bezpieczniejsze, a czas oczekiwania na wynik będzie krótszy - informuje Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

 

 

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z drive thru?

 

Zostałeś skierowany przez lekarza POZ na test w kierunku SARS-CoV-2?

Od 25 września  7 dni w tygodniu w godzinach od 7:15 do 12:15 możesz go wykonać w jednym z dwóch punktów działających w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej:

- w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40

- w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12

Kontakt telefoniczny do mobilnego punktu pobrań: 510-693-591

 

Zasady zlecania testów:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 października 2020 r. poz. 1749 określono standard organizacyjny opieki zdrowotnej, który obejmuje:

- skierowanie pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

- skierowaniem pacjenta do leczenia w szpitalu,

- zleceniem badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

W związku z tym, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta będzie mógł wystawić skierowanie na pobranie wymazu.

 • Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.  
 • Lekarz podstawowej opieki zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego). 
 • Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl. 
 • Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samochodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie.
 • Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.
 • W przypadku, gdy lekarz stwierdza konieczność leczenia szpitalnego zleca transport pacjenta do szpitala.

 

Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje pacjenta do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub kieruje pacjenta do szpitala, w przypadku konieczności leczenia szpitalnego.

 • W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz POZ udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta.
 • Gdy wystąpi konieczność przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.
 • Następnie podczas porady albo teleporady lekarz POZ podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych.
 • Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza POZ w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmuje decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

W  mobilnym punkcie pobrań zostanie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2. 

 

Jak zrobić badanie?

 • Na badanie:
  • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
  • miej przy sobie numer identyfikacyjny, pod którym zarejestrowano zlecenie (otrzymasz go od lekarza POZ)
  • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, idąc do auta, załóż maseczkę, kichaj we własny zgięty łokieć, zachowaj odległość 1,5 m od innych osób

Test jest bezpłatny.

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  

 

Co oznacza wynik testu?

 • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.
 •  pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
 • niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania. 
 • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.

Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

 

(opracowanie na podstawie aktualnych materiałów Ministerstwa Zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. poz. 1749)

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie