mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.

                         

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Czeladzi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 31/13 arkusz mapy 31, o powierzchni całkowitej 43m2,stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00022687/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Czeladzi przy ul. Rówloległej, stanowi teren zielony w części zabudowany kioskiem handlowym będącym własnością osoby fizycznej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czeladź – Nowa Kolonia Saturn uchwalonego Uchwałą Nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 9U – tereny zabudowy usługowej.

 

CEL DZIERŻAWY: handel i usługi

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 8 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 5,50zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

wywieszono dnia 16.04.2021r.

 

                                                                                               SEBASTIAN SZALENIEC

                                                                                                STAROSTA BĘDZIŃSKI

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 92/52 obręb Grodziec, o powierzchni całkowitej 1011m2,stanowiąca użytek (Bi) – inne tereny budowlane, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00027286/6 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Grodźcu przy ul. Marii Konopnickiej, stanowi grunt zabudowany ciągiem garaży będących własnością osób fizycznych. Nieruchomość w części znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej (symbol literowy Mn-2)

 

CEL DZIERŻAWY:  19,40 m2 -  pod garaż

                            48 m2 – droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 67,40 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,80zł netto/m2 na m-c za grunt wykorzystywany pod garaż oraz 0,60 zł netto/m2 na m-c za grunt wykorzystywany na drogę dojazdową. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

wywieszono dnia 16.04.2021r.

                                                                                              SEBASTIAN SZALENIEC

                                                                                               STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie