mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 16 maj 2021
Imieniny obchodzą: Andrzej, Małgorzata, Wieńczysław

Ogłoszenie o wezwaniu Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że pismem z dnia 03.12.2018 r. nr BGN-I.680.3.2017 wezwał Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach do uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału ww. Wspólnocie o następujące dokumenty:

-  tabelę nadawczą nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice, która będzie stanowić podstawę dla ustalenia skąd wywodzi się następstwo prawne osób, które obecnie zgłaszają swoje żądania do udziału we wspólnocie,

-    określenia jaki był charakter użytkowania gruntów osób ubiegających się o udział we wspólnocie, z uwagi na to, że w przypadku użytkowania gruntów stanowiących lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, wnioskodawcy muszą wykazać użytkowanie ww. gruntów przez okres 5-ciu lat, przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a nie przez okres 1 roku.

 

Wyjaśniam, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego zawartymi w decyzji z dnia 14.08.2018 r. nr IFVIII.7581.2.1.2018, powyższe dokumenty oraz ustalenia zdeterminują dalszy tok postępowania, w tym konieczność ewentualnego uzupełnienia złożonych wniosków oraz będą miały bezpośredni wpływ na podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Termin uzupełnienia powyższego materiału dowodowego został określony do dnia do dnia 31.01.2019 r.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie