mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Ogłoszenie


Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

1. Lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

  •  o powierzchni 26,78m2 (parter – budynek biurowy)
  • o powierzchni 16,65m2 i 21,25m2 (razem powierzchnia 37,90m2) (parter – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 20,55m2 i 10,61m2 (razem powierzchnia 31,16m2) (parter – budynek biurowy);
  •  o powierzchni 21,03m2 (I piętro – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 27,40m2 (I piętro – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 15,39m2 (I piętro – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 13,21m2 (I piętro – budynek biurowy)

 

2. Hala przemysłowa usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

  •  powierzchni 209,71m2

 

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:
     1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu
         Będzińskiego;
     2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
         o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
     3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące
         działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub
         zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.
         Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora
         może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

 

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:
     1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem
         technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii
         informatycznej i komunikacyjnej;
     2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
     3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy
         działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
     4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby
         niewykwalifikowane.

 

Wymagane dokumenty:
     1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
     2. oświadczenie.

 

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:
     1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj.
         potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
     2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących
         podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do
         Inkubatora;
     3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek
         ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku
         o przyjęcie do Inkubatora.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 15 listopada 2019 roku.
Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data
wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120.
Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i
Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07
88.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie