mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 16 maj 2021
Imieniny obchodzą: Andrzej, Małgorzata, Wieńczysław

Wyniki obrad Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

W dniu 14.05.2018 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości:

 

1)      „Regionalista – poznaj historię i kulturę Zagłębia Dąbrowskiego” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego – 1 600,00 zł.

 

2)      „Strefy kultury dla Seniora i Rodziny” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior – 4 000,00 zł.

 

3)      „III Piknik Rodzinny” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic – 2 000,00 zł.

 

4)      „Znam zabytki mojego powiatu! – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu będzińskiego dla dzieci” – oferta złożona przez Fundację Nowoczesny Konin  - 1 000,00 zł.

 

5)      „Powiększenie ekspozycji muzealnej w schronie bojowym nr 52 w Dobieszowicach-Wesołej poprzez zakup dwóch umundurowanych manekinów” – oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” – 1 000,00 zł.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.


Wyniki obrad komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

W dniu 14.05.2018 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości:

 

1)      „Upowszechnienie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 85 KWK Paryż – 4 500,00 zł.

 

2)      „Organizacja zawodów wędkarskich, upowszechnianie wędkarstwa”- oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 1 Będzin – 3 500,00 zł.

 

3)      „Dziecięca Akademia Sportu z KS Mistral w Powiecie Będzińskim” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral – 4 000,00 zł.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej jest w Czeladzi, obręb Czeladź  przy ul. Będzińskiej, ozn. nr działki 285/11. k.m. 22 o powierzchni 0,0616 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00036869/3.

 

Działka położona jest w centrum, przy jednej z głównych ulic miasta Czeladź, oraz w pobliżu skrzyżowania w kierunku dzielnic miasta i osiedli mieszkaniowych. Kształt działki- nieregularny, zbliżony do trójkąta, utrudniający zabudowę, teren płaski, zagospodarowany placem parkingowym. Dostęp do drogi jest utrudniony ze względu na różnicę poziomów pomiędzy nieruchomością, a rzędną drogi i chodnika.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Występują ograniczenia związane z ułożeniem podziemnej sieci kanalizacyjnej.

 

Brak jest dla powyższego terenu planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, przyjętego uchwałą nr XXV/336/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r., nieruchomość ozn. nr działki 285/11 k.m. 22 znajduje się w „obszarze zespołów i obiektów usługowych- symbol ZU”.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)+ 23% VAT.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 25.05.2018 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie, zgodnie z uchwałą Nr 38/18 z dnia 29 marca 2018 roku Zarządu Powiatu Będzińskiego, ogłasza konsultacje w sprawie  przyjęcia przez Radę Powiatu Będzińskiego „Programu Rozwoju Szkolnictwa  Zawodowego w Powiecie Będzińskim na lata 2018-2023. Uwagi należy zgłaszać w formularzu uwag do Programu wg załącznika Nr 2.

 

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Będzińskim na lata 2018-2023 stanowi załącznik nr 1.

 

Wypełniony  formularz zgłoszenia uwag do Programu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14 maja 2018 roku do godz. 14 00.

 

 

 

29 marca 2018 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego przyjął uchwały, na mocy których ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018. W ramach konkursów przewidziano dofinansowanie przez Powiat  zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 9 600 zł oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 12 000 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie oferty do dnia 27.04.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na adres Starostwa Powiatowego.

 

Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie