mops będzin

MOPS Będzin

mops będzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 1
42-500 Będzin
tel: (32) 296 21 31
tel: (32) 296 21 36
email: sekretariat@mops.bedzin.pl
BIP: MOPS Będzin
skrytka ePUAP: /MOPSBEDZIN/skrytka

NIP: 625-14-32-800
REGON: 003448244

Godziny pracy

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Działy

Centrum Usług Senioralnych

Kierownik: Katarzyna Sosnowska

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kontakt:

Centrum Usług Senioralnych – ul. 1 Maja 2, Będzin

DZIENNY DOM POMOCY:

tel.: (32) 307 37 17
email: cus@mops.bedzin.pl

KLUB SENIORA:

tel.: (32) 307 11 06
email: klub.seniora@mops.bedzin.pl
www.mops.bedzin.pl/cus

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w MOPS Będzin jest Kinga Seweryn.  

Z Inspektorem można skontaktować się w następujący sposób:
email: iod@mops.bedzin.pl

Asystenci Rodziny

Kierownik: Kornelia Hryc

Kontakt:
Asystenci Rodziny – ul. Małachowskiego 43, Będzin

tel.: (32) 307 48 41
email: poradnictwo@mops.bedzin.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 – 11:00
piątek: 8:00 – 11:00

Zespół ds. Niebieskich Kart

Koordynator: Ewelina Nowak

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kontakt:

tel.: (32) 296 21 56
tel.: (32) 296 21 58
email: nk@mops.bedzin.pl
email: zespol.interdyscyplinarny@mops.bedzin.pl

Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Będzina

Kierownik: Jolanta Grabara

Schronisko czynne jest codziennie przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Kontakt:

Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Będzina – ul. Wolska 45, Będzin   

tel.: 530 754 291
email: noclegownia@mops.bedzin.pl

Dział Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Kierownik: Anna Żołędzka

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kontakt:

DDPSI – ul. Jana III Sobieskiego 1, Będzin   
tel.: (32) 267 46 07
email: ddps1@mops.bedzin.pl

DDPSII – ul. rtm. Witolda Pileckiego 7, Będzin   
tel.: (32) 267 40 83
email: ddps2@mops.bedzin.pl

Dyrekcja – kontakt

Dyrektor: Patrycja Gruca-Hołota

W ramach skarg Dyrektor MOPS Będzin przyjmuje: 

Poniedziałek: 14:00 – 15:00
Wtorek: 10:00 – 11:00

Z-ca Dyrektora: Kamil Dybich

W ramach skarg Z-ca Dyrektora MOPS Będzin przyjmuje:

Czwartek: 10:00 – 11:00
Piątek: 13:00 – 14:00

Kontakt:

tel.: (32) 296 21 31
email: sekretariat@mops.bedzin.pl

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik: Kornelia Hryc

Z-ca kierownika: Małgorzata Kiewlicz

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kontakt:

tel.: (32) 296 21 43
tel.: (32) 296 21 44
email: pomoc.srodowiskowa@mops.bedzin.pl

Dział Realizacji Świadczeń – Pomoc Społeczna

Kierownik: Aleksandra Gałka

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kontakt:

Realizacja Świadczeń – pokój nr 54, 60
tel.: (32) 296 21 37
tel.: (32) 296 21 50
email: swiadczenia.realizacja@mops.bedzin.pl

Dział Finansowo Księgowy

Główny księgowy: Anna Katolik

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kontakt:

Dział Finansowo Księgowy – pokój nr 55, 58
tel.: (32) 296 21 47
tel.: (32) 296 21 42
tel.: (32) 296 21 40

email: ksiegowosc@mops.bedzin.pl

Płace – pokój nr 52
tel.: (32) 296 21 39
email: ksiegowosc@mops.bedzin.pl

Dział Kadr Administracji i Obsługi

Kierownik: Ewelina Sytniewska

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kontakt:
Sekretariat: pokój nr 40
tel.: (32) 296 21 31
email: sekretariat@mops.bedzin.pl

Kadry: pokój nr 47
tel: (32) 296 21 34
email: kadry@mops.bedzin.pl

Zakupy: pokój nr 45
tel: (32) 296 21 49
email: zakupy@mops.bedzin.pl

Informatyk: pokój nr 48
tel: (32) 296 21 38
email: informatyk@mops.bedzin.pl

Opinie

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 z 5 gwiazdek (na podstawie 0 opinii)
Doskonała0%
Bardzo dobra0%
Średnia0%
Zła0%
Fatalna0%

MOPS Będzin na mapie