urząd miasta będzin

Urząd Miasta Będzin

urząd miasta będzin

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Email: um@um.bedzin.pl
Telefon – centrala: (32) 267 70 41 do 44
Fax: (32) 267 91 09

Strona www: https://www.bedzin.pl/

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Będzinie

Poniedziałek: 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 14.00

Numery telefonów w urzędzie – Wydziały i Jednostki

Jednostka/WydziałNumer Telefonu
SEKRETARIAT PREZYDENTA32 267-79-12
32 267-37-20
32 267-92-30
Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego32 267-91-03
Audytor Wewnętrzny32 267-91-94
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ32 267-91-36
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH32 267-91-82
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI32 267-91-50
WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY
Sprawy z zakresu budżetu32 267-92-02
Sprawy z zakresu finansów32 267-91-10
Wydział Podatków i Windykacji
podatek osoby fizyczne32 267-92-12
podatek osoby prawne32 267-91-89
windykacja podatków32 267-91-65
windykacja innych zaległości32 267-91-93
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Ogólne32 267-91-56
32 267-91-15
Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej, zieleni i licencji na taksówkę32 267-91-56
Sprawy dotyczące drogownictwa32 267-92-34
e-mailwgk@um.bedzin.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI32 267-91-20
Ochrona Środowiska32 267-91-72
32 267-91-98
32 267-91-49
e-mailekologia@um.bedzin.pl
Gospodarka Odpadami32 267-92-01
32 267-92-06
e-mailodpady@um.bedzin.pl
WYDZIAŁ INWESTYCJI32 267-91-64
32 267-92-03
32 267-92-23
WYDZIAŁ OŚWIATY32 267-92-10
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 32 267-92-25
Referat Informatyki32 267-91-47
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Sekretariat
telefon 132 775-83-02 wew. 122
telefon 232 775-83-01 wew. 121
Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej32 267-92-46
Działalność Gospodarcza32 267-91-28
Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
Naczelnik Wydziałupokój 27 parter
telefon bezpośredni32 267-91-25
telefon centrali urzędu32 267-70-41 do 4 wewn. 125
e-mailwso@um.bedzin.pl
Prowadzenie postępowań w sprawie zameldowania lub wymeldowania w trybie decyzji administracyjnychpokój 27 parter
telefon bezpośredni32 267-91-25
telefon centrali urzędu32 267-70-41 do 4 wewn. 125
e-mailwso@um.bedzin.pl
Prowadzenie postępowań o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowejpokój 27parter
telefon bezpośredni32 267-91-25
telefon centrali urzędu32 267-70-41 do 4 wewn. 125
e-mailwso@um.bedzin.pl
Sprawy wojskowepokój 27 parter
telefon bezpośredni32 267-91-25
telefon centrali urzędu32 267-70-41 do 4 wewn. 125
e-mailwso@um.bedzin.pl
Ewidencja ludnościpokój 21 parter
telefon bezpośredni32 267-91-27, 32 267-92-11
telefon centrali urzędu32 267-70-41 do 4 wewn. 211
Dowody osobistepokój 23 i 24 parter
telefon bezpośredni32 267-91-26, 0 32 267-92-09
telefon centrali urzędu32 267-70-41 do 4 wewn. 209
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESELpokój 27 – parter
telefon bezpośredni32 267-91-25, 0 32 267-92-33
centrala32 267-70-41 do 4 wewn. 233, 125
Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji związanej z dowodami osobistymipokój 24 lub 27 (parter)
telefon bezpośredni32 267-91-26, 0 32 267-92-09
centrala32 267-70-41 do 4 wewn. 209
BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH32 267-92-08
BIURO RADY MIEJSKIEJ32 267-91-35, 32 267-91-84
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO32 267-92-49, 32 267-91-31 (fax)
OŚRODEK DYSPOZYCYJNY PREZYDENTA32 267-37-16, 32 267-92-19
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH32 267-92-38, 32 267-91-34 (fax)
STRAŻ MIEJSKA32 710-46-90 (bezp.), 517-493-208 (kom.), 32 710-46-88 (fax)
URZĄD STANU CYWILNEGO – pokój 11, 13 parter32 267-91-30, 32 267-92-40 (fax)
email: usc@um.bedzin.pl

Numery kont bankowych

Rachunki w banku ING Bank Śląski S.A:

Rachunek podstawowy w PLN60 1050 1142 1000 0023 0073 6986
Rachunek zadania zlecone (udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych) w PLN93 1050 1142 1000 0023 0073 7265
Rachunek wpłat podatkowych w PLN79 1050 1142 1000 0023 0073 7711
Rachunek dochodów w PLN89 1050 1142 1000 0023 0073 8404
Rachunek wydatków w PLN59 1050 1142 1000 0023 0073 8750
Rachunek GEOŚiGW w PLN11 1050 1142 1000 0023 0073 9808
Rachunek sumy depozytowe w PLN44 1050 1142 1000 0023 0074 0087

Rachunki do wpłat opłaty rejestracyjnej podatników VAT

Opłata skarbowaING Bank Śląski 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106
Użytkowanie wieczysteING Bank Śląski 89 1050 1142 1000 0023 0073 8404
20% od dłużników funduszu alimentacyjnegoING Bank Śląski 89 1050 1142 1000 0023 0073 8404

Kasa Urzędu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.30 – 17.00 przerwa 13.30 – 13.45
Wtorek – Czwartek: 7.30 – 15.30 przerwa 13.30 – 13.45
Piątek: 7.30 – 14.00 przerwa 13.00 – 13.30

Opinie

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 z 5 gwiazdek (na podstawie 0 opinii)
Doskonała0%
Bardzo dobra0%
Średnia0%
Zła0%
Fatalna0%

Urząd Miasta Będzin na mapie – wskazówki dojazdu