W obliczu rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, zawód technika ortopedy staje się coraz bardziej istotny. Czym zajmuje się w codziennej pracy technik ortopeda? Jaką wiedzę trzeba zdobyć w szkole i gdzie można w przyszłości szukać zatrudnienia? Odpowiedzmy sobie na te pytania!

Czym zajmuje się technik ortopeda?

Technik ortopeda to specjalista, który zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Ich praca odbywa się zarówno w zakładach przemysłowych, jak i rzemieślniczych. Kluczowym elementem ich obowiązków jest realizacja indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne, które są dostosowywane do konkretnych potrzeb użytkownika. Technik ortopeda prowadzi także instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż, demontaż oraz obróbkę wykończeniową tych przedmiotów. Ponadto dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, a także wykonuje pomiary i pobiera pozytywy gipsowe.

Dla kogo będzie dobrym kierunkiem?

Osoby o zainteresowaniach przyrodniczych i technicznych, które cechują się dokładnością, precyzją oraz empatią, znajdą w zawodzie technika ortopedy szerokie pole do wykorzystania swoich talentów. Praca ta angażuje umiejętności manualne oraz zdolność do logicznego myślenia, ponieważ technik ortopeda często musi dostosowywać sprzęt ortopedyczny do unikalnych potrzeb każdego pacjenta. Precyzja i dokładność są kluczowe, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo używanych narzędzi i urządzeń. Ponadto, empatia odgrywa istotną rolę, ponieważ technik ortopeda często ma bezpośredni kontakt z pacjentami, których życie i komfort mogą być znacząco poprawione dzięki jego pracy.

Praca technika ortopedy wymaga także wyjątkowej cierpliwości i otwartości na potrzeby innych ludzi. Proces dostosowywania i wykonywania sprzętu ortopedycznego może być czasochłonny i wymaga staranności w każdym detalu. Technik musi być gotowy na elastyczność i podejmowanie wysiłku w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla każdego pacjenta. Ponadto, otwartość na potrzeby pacjentów jest kluczowa, ponieważ każda sytuacja może być inna, a dostosowanie się do indywidualnych wymagań jest niezbędne dla skutecznej pracy. Dlatego też, cechy takie jak cierpliwość i empatia są nieodłącznymi elementami sukcesu w zawodzie technika ortopedy.

Gdzie szukać pracy jako technik ortopeda?

Po ukończeniu szkoły, technik ortopeda otwiera przed sobą szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Specjalistyczne zakłady medyczne, które zajmują się produkcją sprzętu ortopedycznego, stanowią jedno z głównych miejsc, gdzie absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę. Tutaj będą mieli okazję nie tylko do wykorzystania zdobytej wiedzy, ale także do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w profesjonalnym środowisku. Ponadto, zakłady naprawcze przedmiotów ortopedycznych są kolejną opcją dla tych, którzy chcą pracować jako technicy ortopedzi. W tego typu miejscach będą mieli możliwość nie tylko naprawy, ale także dostosowywania sprzętu do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Placówki służby zdrowia, takie jak oddziały ortopedyczne i rehabilitacji, również są otwarte na przyjęcie absolwentów technikum ortopedycznego. Praca w takich instytucjach daje szansę na bezpośredni kontakt z pacjentami oraz możliwość udziału w procesie rehabilitacji. Sklepy ze sprzętem ortopedycznym to kolejna opcja dla techników ortopedów, gdzie mogą zarówno doradzać klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu, jak i zajmować się jego serwisem. Istnieje także możliwość samozatrudnienia lub współpracy z różnymi placówkami medycznymi jako niezależny specjalista od sprzętu ortopedycznego. Daje to swobodę w organizacji pracy oraz szansę na rozwój własnej firmy w branży medycznej.

Przedmioty w szkole

W trakcie nauki na kierunku technik ortopeda uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu techniki ortopedycznej. Przedmioty zawodowe, takie jak podstawy techniki ortopedycznej, projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez, wykonywanie obuwia ortopedycznego czy dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych, pozwalają na wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu technika ortopedy. Podczas nauki uczniowie poznają także praktyczne aspekty swojej przyszłej pracy, takie jak dobieranie i eksploatacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wykonywanie obuwia ortopedycznego czy projektowanie, wykonywanie i dobieranie ortezy i protezy. Dzięki temu są oni gotowi do podjęcia pracy w specjalistycznych zakładach oraz placówkach służby zdrowia.

Poprzedni artykuł Projekt Workify – czyli młodzi o rynku pracy
szkola policealna bez matury Następny artykuł Brak matury? Wybierz szkołę policealną!