W sytuacji sporu ze sprzedawcą, gdy zakupiony produkt okazał się być wadliwy lub niezgodny z opisem, każdy klient myśli jedno – pomóc może tylko Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Prześledźmy, czym dokładnie się on zajmuje i w jakich jeszcze przypadkach warto się do niego zwrócić. 

Kiedy może nam pomóc powiatowy rzecznik konsumentów?

Powiatowy rzecznik konsumentów to stanowisko, które może objąć osoba posiadająca wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne oraz która ma co najmniej 5 lat praktyki w dziedzinie ochrony praw konsumentów. Dzięki takiemu solidnemu przygotowaniu rzecznik jest w stanie nam pomóc w sprawach, które być może z góry uznaliśmy za przegrane. 

Jaki jest obszar jego działania? Otóż zajmuje się on wyłącznie sprawami dotyczącymi zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych, które zostały zawarte między konsumentem a przedsiębiorcą. Reaguje on w sprawach indywidualnych, ponieważ naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Wśród najczęstszych spraw konsumenckich, które są rozpatrywane przez rzecznika, wymienić należy:

  • umowy sprzedaży (także zawarte przez Internet),
  • umowy o świadczenie usług (np. turystycznych, edukacyjnych, przewozowych itp.),
  • umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telewizja i telefon),
  • umowy o dostarczanie energii i wody,
  • umowy z zakresu usług finansowych.

Główne zadania rzecznika

Ze względu na wzrost popularności sprzedaży przez Internet, to właśnie tej dziedziny dotyczy większość spraw, jakie trafiają do rzecznika. Co w takiej sytuacji może on zrobić?

Po pierwsze, powinien zapewnić swoim klientom bezpłatne porady i informacje prawne z zakresu ochrony ich praw i interesów. Po drugie, rzecznik praw konsumentów zobowiązany jest do pomocy konsumentom w dochodzeniu ich roszczeń na drodze sądowej. Po trzecie, występuje w ich imieniu do przedsiębiorców. I wreszcie po czwarte, współpracuje z Inspekcją Handlową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organizacjami o podobnym przeznaczeniu

Zdarza się także, że osoba na stanowisku powiatowego rzecznika składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów miejscowego prawa, które by w szerszym zakresie chroniły interesy konsumentów. 

Przedsiębiorca, który uchybił lub złamał prawo, powinien udzielić wyjaśnień rzecznikowi oraz ustosunkować się do jego uwag i opinii. W przypadku ignoranckiej postawy przedsiębiorcy może on zostać ukarany grzywną. 

Gdzie rzecznik konsumentów nie może nic zdziałać?

Warto przy tym pamiętać, że rzecznik praw konsumentów nie ma nieograniczonej mocy. W jakich przypadkach nie będzie on dla nas pomocny?

Niestety, nie pomoże w problemach związanych z ochroną danych osobowych, ubezpieczeniami, prawami pacjenta i prawami pracy. W takich przypadkach musimy się zgłosić do innych publicznych instytucji.

Natomiast w sprawach, które dotyczą wykroczenia na szkodę konsumenta, rzecznik może stać się oskarżycielem publicznym. W tym przypadku jednak nie ma uprawnień kontrolnych, co oznacza, że nie jest uprawomocniony do wydawania zakazów i nakazów. Nie ma zdolności również do nakładania kar na nieuczciwych przedsiębiorców oraz orzekania w kwestiach spornych

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli to nas dotknęła jakaś niesprawiedliwość ze strony przedsiębiorcy, możemy, a nawet powinniśmy szukać pomocy u powiatowego rzecznika konsumentów. Dane takiej osoby łatwo znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nie zawsze musimy zgłaszać swoje roszczenia osobiście – często wystarczy telefon, w którym rzecznik będzie starał się udzielić nam jak najwięcej informacji. Jeśli chodzi o techniczną stronę, to sprawy te są dzielone na porady i informacje oraz interwencje. W przypadku tych ostatnich, to my, konsumenci składamy odpowiedni wniosek.
Ponadto poradę możemy uzyskać pod numerem infolinii konsumenckiej bądź rzecznika finansowego (22 333 73 25), którzy dostępni są we wtorki i czwartki w godzinach między 11 a 13. Gdyby zaś nasz problem był związany z zakupami na terenie Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, pomocy szukać możemy w Europejskim Centrum Konsumenckim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skad sie wziela nazwa bedzin Poprzedni artykuł Nazwa miasta Będzin – ile ma wspólnego z Kazimierzem Wielkim a ile z Wikingami?
praca sosnowiec Następny artykuł Praca w Sosnowcu. W jakim zawodzie najwięcej ofert?