Dla studentów pierwszego roku wszystko jest jeszcze nieznane i budzi pewne obawy. Spotykają się też z pojęciami, które brzmią obco i nie wiele im mówią. Dotyczy to na przykład kolokwium i sesji egzaminacyjnej. W tym artykule postaramy się nieco rozjaśnić to, co budzi najwięcej emocji. 

Kolokwium: co to jest?

Zacznijmy od tego, że każda uczelnia ma nieco inne zasady, które zostały zapisane w jej regulaminie. Można się z niego dowiedzieć szczegółowych informacji o swoich prawach i obowiązkach oraz zasadach działania w szczególnych sytuacjach, takich jak np. urlop dziekański czy przywrócenie terminu egzaminu. Niektóre więc dane, którymi będziemy się tutaj posiłkować, mogą się nie pokrywać z tymi, które podaje konkretny uniwersytet. Warto to więc zawczasu sprawdzić.

Jeśli chcielibyśmy zdefiniować kolokwium, to nazwalibyśmy je pewnie rodzajem sprawdzianu, który obejmuje wiedzę z danego przedmiotu przerabianego na ćwiczeniach (jest to podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach). Celem ćwiczeń jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Najczęściej ocena z kolokwium stanowi jedyną podstawę oceny z ćwiczeń, ale bywa, że łączy się ją także z referatem, prezentacją lub aktywnością podczas zajęć.

Innym zwyczajem dotyczącym kolokwium jest umiejscowienie go na przedostatnich lub ostatnich zajęciach. Może się jednak zdarzyć, że odbywa się kilka mniejszych kolokwiów w trakcie semestru. Wszystkie jednak przeprowadzane są przed rozpoczęciem się sesji.

Kolokwium może mieć formę ustną, testową, kazusową i opisową. Przewidziane są także poprawki – możemy do nich podejść najpóźniej do zamknięcia protokołów przed sesją egzaminacyjną. A jakie są skutki niezaliczenia? Bywa, że zaliczenie ćwiczeń jest niezbędne, by w ogóle podejść do egzaminu. W przeciwnym wypadku pozostaje tzw. warunek lub powtarzanie roku. Wszystkie te kwestie ustalają przypisani do danego przedmiotu nauczyciele akademiccy.

Przeczytaj też: Program Erasmus+: co to jest? Czy warto wziąć udział? | Góra Siewierska – czy warto zobaczyć?

Czym jest sesja egzaminacyjna?

Sesja egzaminacyjna przypomina niektórym studentom okres matur, ponieważ w jej trakcie nie ma zajęć dydaktycznych, a studenci przychodzą jedynie na zaliczenie egzaminów z przedmiotów semestralnych.

Sesje odbywają się dwa razy w roku i by do nich podejść, nie trzeba chodzić na wykłady, choć obecność na nich znacznie nam ułatwi przyswojenie wiedzy. Warto dodać, że egzaminy często mają charakter uroczysty – odbywają się w dużej auli przygotowanej dla licznej grupy, np. całego roku. Egzamin ten również może mieć formę pisemną, kazusową lub ustną.

Inne ważne uwagi dotyczące studiów

Na temat egzaminów, które będą naszym obowiązkiem na studiach wyższych warto wiedzieć także, że:

  • mamy dwa terminy na zaliczenie sesji. Jeśli nie uda nam się zaliczyć egzaminu w pierwszym, czeka nas egzamin poprawkowy;
  • Egzamin warunkowy przysługuje studentom dopiero od drugiego semestru (w związku z tym pierwszy semestr trzeba zaliczyć najpóźniej w sesji poprawkowej). Można go mieć maksymalnie z 3 przedmiotów w ciągu roku akademickiego;
  • Egzamin komisyjny, tzw. komis to ostatnia szansa zaliczenia ćwiczeń z danego przedmiotu;

Dziekanat: co to jest i jakie pełni zadania?

W tym miejscu musimy również wspomnieć o dziekanacie. To właśnie tutaj odbywa się pobieranie i składanie różnego rodzaju dokumentów i wniosków, rozliczenie indeksu na koniec semestru lub roku akademickiego i „podbicie” legitymacji studenckiej.

Natomiast dziekan to osoba stojąca na czele całego wydziału. Jest on przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Podejmuje decyzje w sprawach studenckich, które wynikają z regulaminu studiów. Jeśli więc chcemy załatwić swoje interesy w sprawie zaliczenia semestru, dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, udzielenia urlopu dziekańskiego, powinniśmy udać się właśnie do niego.

Czym jest to ostatnie pojęcie? Urlop dziekański, czyli tzw. dziekanka to semestralne lub roczne zwolnienie z zajęć dydaktycznych, którego może udzielić dziekan na wniosek studenta. Motywowane może to być np. wyjazdem zagranicznym, podjęciem drugiego kierunku lub przyczynami losowymi, tj. macierzyństwo czy ojcostwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *