Erasmus+ to unijny program, który organizuje wyjazdy studentów w celu kształcenia i szkolenia zawodowego, wszystko w ramach wspólnoty europejskiej. Dowiedzmy się o nim czegoś więcej!

Na czym polega program Erasmus+?

Erasmus plus jest szansą dla każdego studenta, który chce się kształcić poza granicami kraju, znaleźć zatrudnienie i zdobyć praktykę, która być może okaże się niezbędna w dalszej karierze zawodowej. Program oferuje wiele możliwości zarówno dla osób pracujących z młodzieżą, jak i dla studentów. Powstał bowiem w wyniku połączenia siedmiu innych programów w ramach europejskiego obszaru edukacji.

Do głównych celów Erasmus+ oprócz edukacji szkolnej i ciekawych programów edukacyjnych należy także działanie na rzecz wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach. Oferta ta skierowana jest do organizacji, a więc ośrodków analitycznych, instytucji badawczych, szkolnictwa wyższego, jak i do firmy prywatnych oraz osób fizycznych w różnym wieku.

Co ważne, europejski budżet programu na lata 2021-2027 zakłada przystąpienie do utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Projekt ten ma zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń na najwyższym poziomie oraz umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie między systemami edukacji w różnych krajach.

W ramach projektów partnerskich kadra i dorośli słuchacze będą mogli uczestniczyć w działaniach międzynarodowych realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych.

Korzyści z wymian studenckich

Program Erasmus+ dotyczy głównie szkolnictwa wyższego, a więc korzystać mogą z niego zwłaszcza studenci, ale też pracownicy uczelni. I to właśnie oni razem ze stażystami i praktykantami stanowią grupę docelową programu.

Europejscy studenci mogą ubiegać się o taką wymianę na dowolnym etapie studiów. Nie ma znaczenia, czy są w trakcie studiów licencjackich, magisterskich czy inżynierskich, ale ów transfer jest możliwy tylko raz. Dlaczego warto skorzystać z tego programu? Wśród jego zalet wylicza się przede wszystkim:

  • szansę na podróżowanie,
  • możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni,
  • poznanie kultury i tradycji w krajach partnerskich,
  • ćwiczenie języków obcych,
  • nawiązanie możliwości na europejską współpracę w dalszej nauce lub karierze zawodowej.

Trzeba jednak podkreślić, że Erasmus+ to nie tylko wymiana studencka. Uczestnicy programu Erasmus mogą także brać udział w praktykach zagranicznych, muszą jednak na własną rękę znaleźć firmę, która ma swoją siedzibę krajach Unii Europejskiej lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W ramach projektów mobilności dorosłe osoby z określonych grup wymagających wsparcia edukacyjnego oraz przedstawiciele kadry edukacji dorosłych mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji.

Przeczytaj też: Co warto zobaczyć w Będzinie? | Najpopularniejsze kierunki studiów na Śląsku

Erasmus+ dla licealistów

Narodowa Agencja Erasmus+ otworzyła przed kilkoma laty możliwość uczestnictwa w programie także dla szkół i przedszkoli. Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być więc uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy itd.

Ponadto o dofinansowanie projektów mogą się starać publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury i inne organy administracji samorządu lokalnego.

Takie zagraniczne wyjazdy mogą być organizowane w grupie lub indywidualnie. Uczniowie szkoły wysyłającej mają możliwość przez określony czas uczęszczać do danej szkoły za granicą. Powinni wtedy przebywać pod opieką nauczycieli lub innych upoważnionych osób. Wyjazdy takie trwają od 2 do 30 dni.

Natomiast wyjazdy indywidualne mogą być krótko- (od 10 do 29 dni) i długoterminowe (od miesiąca do roku). Podczas trwania programu uczniowie będą uczęszczać do szkoły partnerskiej bądź też odbywać staż w odpowiedniej organizacji.

Aby wziąć w tym udział, szkoła musi uzyskać akredytację Erasmusa w dziedzinie edukacji szkolnej lub być uczestnikiem projektu mobilności krótkoterminowej. Co ważne, dofinansowanie projektów ze środków unijnych pokrywa koszty podróży i utrzymania.

Jak wyjechać na Erasmusa?

Erasmus jest jednym z bardzo cenionych międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Jeśli więc chcielibyśmy skorzystać z wszystkich jego dobrodziejstw, musimy złożyć wymagane przez daną uczelnię partnerską dokumenty. Następnie czeka nas rozmowa rekrutacyjna (w niektórych przypadkach).Podstawowym kryterium naszej oceny będzie wynik tej kwalifikacji. Od kandydatów wymaga się także znajomości języka obcego, a w niektórych przypadkach osiągnięć naukowych i aktywnego udziału w życiu uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

praca w bedzinie i okolicach Poprzedni artykuł Praca w Będzinie i okolicach – czy warto tu zostać?
kolokwium Następny artykuł Kolokwium, dziekanat i inne ważne terminy na studiach